Dodaj wydarzenie

Regulamin

  1. Wysyłający zgadza się na nieodpłatną publikację wysłanych przez siebie materiałów (tekstu i zdjęcia) w katalogu imprez i potwierdza że ma prawo do wyrażenia takiej zgody
  2. Wysyłający zgadza się wysyłać informacje zgodne z prawdą i nie naruszające praw osób trzecich.
  3. Redakcja nie odpowiada za treść zgłoszeń dokonanych przez czytelników
  4. Nie wolno wysyłać tekstów i zdjęć pornograficznych i łamiących prawo, w szczególności naruszających prawa autorskie.
  5. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia materiałów nadesłanych przez czytelników bez podania przyczyny.
  6. Wysyłający zgadza się na zachowanie informacji o sobie (m. in. w postaci adresu IP), i ewentualne przekazanie ich dostawcy internetu i/lub organom ścigania w przypadku nadużyć.
  7. Wysyłając zgłoszenie Użytkownik udziela spółce Highlander's Group bezpłatnej licencji na reprodukowanie, modyfikowanie, publikowanie, i rozpowszechnianie Treści dostarczonych przez Użytkownika.
  8. Jednego dnia można dodać maksymalnie 7 zgłoszeń.